PSA Group с рекордна рентабилност през първата половина на 2017 г.

в 17:04 на 28.07.2017 от Peugeot

Разпечатване Сваляне на информацията

Успешно изпълнение на стратегическия план Push to Pass

img

 

Текущата оперативна печалба от продажба на автомобили на PSA Group е нараснала с 10,7% до 1,442 млрд. евро за първата половина на 2017, което представлява рекорден текущ оперативен марж от 7,3%. Приходите на възлизат на 29,165 млрд. евро, което е ръст от 5% в сравнение с първата половина на 2016 г.

„Рекордните резултати на PSA Group бяха постигнати, благодарение както на нашите клиенти, които превърнаха в истински успех новите ни търговски продукти, така и на постоянната ангажираност от страна на всички служители на Групата при изпълнението на плана Push to Pass, съчетаващ бързина и бизнес нюх. Начинът, по който екипите се справяха с възникналите трудности, ни носи увереност за предстоящите предизвикателства“, заяви Карлос Таварес, председател на управителния съвет на PSA Group.

 

През първата половина на 2017 г. приходите на групата достигат 29,165 млрд. евро, ръст от 5,0% спрямо реализираните 27,779 млрд. евро през същия период на 2016 г. Кумулативният растеж след стартирането на плана Push to Pass, като се изключи влиянието на валутните курсове, възлиза на +8,2%3.

 

Приходите от продажба на автомобили се равняват на 19,887 млрд. евро или ръст от 3,6% в сравнение с първата половина на 2016 г., като основна причина за това е успехът на новите модели и ценовата дисциплина.

 

Текущата оперативна печалба на групата (без влиянието на необичайните приходи и разходи) възлиза на 2,041 млрд. евро, ръст от 11,5% спрямо първата половина 2016 г. Текущата оперативна печалба от продажба на автомобили се увеличава с 10,7% спрямо първото полугодие на 2016 г. до 1,442 млрд. евро. Това рекордно ниво на рентабилност от 7,3% е достигнато чрез прилагане на положителен продуктов микс и допълнително намаляване на разходите, въпреки увеличените цени на суровините и неблагоприятните валутни курсове.

 

Необичайните оперативни приходи и разходи на групата оказват неблагоприятно въздействие на стойност - 112 милиона евро в сравнение с начислените през първата половина на 2016 г. - 207 милиона евро.

 

Нетните финансови разходи на групата падат до 121 милиона евро в сравнение със 150 милиона евро за първото полугодие на 2016 г.

 

Въпреки негативния ефект от дейността в Китай, консолидираната нетна печалба достига 1,474 млрд. евро, което е увеличение с 91 милиона евро. Нетната печалба, отнасяща се към притежателите на собствения капитал на дружеството-майка, възлиза на 1,256 млрд. eвро в сравнение с 1,212 млрд. евро за първата половина на 2016 г.

 

Банка „PSA Finance” отчита текуща оперативна печалба (без влиянието на необичайните приходи и разходи) от 312 милиона евро, ръст от 5,1% спрямо първата половина на 2016 г.

 

Текущата оперативна печалба на Faurecia (без влиянието на необичайните приходи и разходи) достига 587 милиона евро, което е ръст от 19,8% в сравнение с първата половина на 2016 г.

 

Свободният паричен поток, генериран от производствени и търговски компании, възлиза на 1,116 млрд. евро, движен от подобрената рентабилност на основната дейност.

 

Към 30 юни 2017 г. общите стокови запаси, включващи и тези на независимите дилъри, възлизат на 374 000 превозни средства или 25 000 бройки по-малко в сравнение с края на юни 2016 г.   

 

Нетната финансова позиция на производствените и търговските компании към

30 юни 2017 г. е положителна и възлиза на 7,631 млрд. евро или с 818 милиона евро по-висока в сравнение с 31 декември 2016 г.