Рекордна година за Groupe Renault

в 10:51 на 13.02.2017 от Renault

Разпечатване Сваляне на информацията

Приходите достигнаха 51.2 млрд. евро и оперативна печалба от 6.4%

imgimg

През 2016, под тласъка на плана Drive the Change, Groupe Renault постигна нов пазарен рекорд и стана номер едно френски автомобилен производител в света, реализирайки 3 182 625 автомобила. Обемите и пазарните дялове отбелязаха ръст във всички региони.

През 2016 общите приходи на компанията бяха 51,243 млрд. евро, ръст от 13.1% спрямо 2015. Това се равнява на ръст от 17% при постоянни валутни курсове.

Автомобилните приходи бяха в размер на 48,995 млрд. евро, ръст от 13,7%, постигнат благодарение на увеличаването на обемите на марките в компанията и продажбите на партньори. Ценовият ефект бе положителен, това се дължеше на влиянието на новите модели и увеличението на цените на някои развиващи се пазари с цел компенсация срещу девалвацията на валутата.

Оперативният марж е 3,282 млрд. евро (+38,2%), сравнен с 2,375 млрд. евро през 2015, което представлява 6,4% от приходите (5.2%1 през 2015).

 

Оперативният марж на автомобилното подразделение отбеляза ръст от 840 млн. евро (+54,3%) до 2,386 млрд. евро, което се равнява на 4,9% от приходите (спрямо 3.6%1 през 2015).

 

Това представяне се обяснява основно с нарастване на продажбите (1,036 млрд. евро).

 

Продължаващите усилия за намаляване на разходите дават положителен ефект за 184 млн. евро, взимайки предвид съществено нарастване на R&D разходите.

 

Ефектът микс/цена/обогатяване бе положителен, равняващ се на 115 млн. евро. Той бе постигнат в голяма степен заради влиянието на нашите нови модели и увеличение на цените на някои развиващи се пазари.

 

Въздействието на валутата бе силно отрицателно при 702 млн. евро, отразявайки на първо място обезценяването на британската лира и аржентинското песо.

 

Суровите материали продължиха да имат много благоприятен ефект от 331 млн. евро.

 

Общите и административни (G&A) разходи на компанията се увеличиха с 112 млн. евро.

 

Финансирането на продажбите допринесе 896 млн. евро към оперативния марж на Групата, през 2015 той бе 829 млн. евро, увеличение от 8,1%.

 

Цената на риска (включително националния риск) се стабилизира на много добро ниво от 0.31% от средно представящите активи (спрямо 0.33% в края на 2015).

 

Други оперативни приходи и разходи са близо са почти неутрални при 1 млн. евро. Този баланс се дължи най-вече на печалба от 325 млн. евро, постигната след първата пълна консолидация на AVTOVAZ на 31 декември 2016, и на снабдяване за реконструкция, най-вече във Франция, равняващи се общо на 283 млн. евро.

 

В съответствие с това, приходите от дейността на Групата достигнаха 3,283 млрд. евро спрямо 2,1761 млрд. евро през 2015.

 

Нетните финансови приходи и разходи от -323 млн. евро, сравнени с -221 млн. евро през 2015. Това развитие се дължи в основна степен на по-нисък финансов приход най-вече в Аржентина и на ползите от валутните курсове през 2015.

 

Приносът на свързаните компании възлиза на 1,638 млрд. евро, сравнен с 1,371 млрд. евро през 2015.

 

Приносът на Nissan възлиза на 1,741 млрд. евро през 2016, сравнен с 1,976 млрд. евро през 2015.

 

Приносът на AVTOVAZ за 2016 бе отрицателен: -89 млн. евро, сравнен със загуба от 620 млн. евро, записана през 2015.

Това подобрение се дължи най-вече на рязкото намаляване на загубите от обезценяването, записани през 2016 спрямо 2015, и отчасти на подобреното оперативно представяне на компанията.

 

Нетната печалба възлиза на 3,543 млрд. евро (+19,7%), а нетната печалба, дял на Групата, се равнява на 3,419 млрд. евро (12,57 евро на акция, сравнено с 10.35 евро на акция през 2015, увеличение от 21,4%).

 

Положителният оперативен свободен паричен поток възлезе на 1,107 млрд. евро, след като се взе предвид положителната промяна в работните капиталови изисквания от 356 млн. евро в течение на периода.

 

Нетната парична позиция, след консолидацията на AVTOVAZ, възлиза на 2,720 млрд. евро (3,925  млрд. евро през консолидацията.

Дивидент от 3,15 евро на акция, сравнен с 2.40 евро миналата година, ще бъде предоставен за одобрение на следващата Обща годишна среща на акционерите.